top of pageWaarom kiezen voor bemiddeling

Wie kiest voor bemiddeling neemt het conflict in eigen handen.


Conflicten gaan vaak gepaard met heel wat emoties. Je komt niet zelden in een neerwaartse spiraal van spanningen en verwijten terecht.


Door de tussenkomst van een derde – bemiddelaar worden persoonlijke en emotionele zaken bespreekbaar.


Deze zaken worden opgenomen in de mate dat het nodig is om tot een duurzame overeenkomst en toekomstige afspraken te komen.


Partijen schrijven zelf de door hen gewenste afspraken neer.


Men geeft de oplossing niet uit handen of in handen van de rechter die de beslissing voor jou neemt.


Naast het feit dat men bij bemiddeling zelf gezamenlijk de uitkomst bepaalt, is bemiddeling vlugger en minder kostelijk dan de klassieke rechtsgang. Partijen bepalen het ritme van de ontmoetingen en einddatum van de bemiddeling. Indien gewenst kan bemiddeling gehouden worden in een korte tijdsspanne van enkele weken.


Het beroep van bemiddelaar is een beschermd beroep. Bemiddeling gebeurt buiten de rechtbank maar is wel wettelijk geregeld.


bottom of page