top of pageWat is bemiddeling?

Bemiddeling is een conflict oplossende methode waarbij de partijen vrijwillig samen zitten om, met de actieve en professionele tussenkomst van de bemiddelaar, zelf tot een oplossing voor hun conflict te komen.


De bemiddelaar helpt om de interactie, communicatie en besluitvorming te verbeteren en afhankelijk van het voorwerp van de bemiddeling informeert de bemiddelaar de partijen juridisch waar nodig.


De bemiddeling gebeurt in een sfeer van vertrouwelijkheid. De bemiddelaar respecteert de vertrouwelijkheid van de door de deelnemers ingebrachte informatie en ook van de deelnemers wordt vertrouwelijkheid gevraagd.


De bemiddelaar stelt zich meervoudig partijdig op.


Bemiddeling is een vrijwillig proces. De partijen en de bemiddelaar kunnen de bemiddeling op elk ogenblik beëindigen en later eventueel hervatten of naar de rechtbank stappen.

Het uiteindelijke doel van echtscheidingsbemiddeling of ouderschapsbemiddeling is om tot een akkoord te komen tussen de scheidende partners. Dit akkoord wordt door de rechter gehomologeerd. De bemiddelaar zorgt ervoor dat alles volgens de wettelijk opgelegde regels verloopt en waakt erover dat de overeenkomst juridisch correct is.


Bemiddeling hoeft niet altijd over scheiding of deelaspecten van een scheiding te gaan. Je kan een bemiddelaar ook aanspreken voor andere conflicten tussen familieleden.


bottom of page