top of page

Juridisch advies

Algemeen juridisch advies en juridische ondersteuning

Juridisch advies huurzaken

Juridisch advies familiezaken


Algemeen juridisch advies en juridische ondersteuning

Zit u met vragen van juridische aard en wenst u niet onmiddellijk de stap te zetten naar een advocaat, dan help ik u graag verder.

Graag adviseer ik u omtrent uw rechten en plichten, bied ondersteuning bij het schrijven van een brief, bezwaarschrift...


Juridisch advies en ondersteuning in huurzaken

Zoekt u hulp bij het opstellen van een huurovereenkomst, bij de jaarlijkse indexering van de huurprijs,.... Heeft u vragen omtrent uw opzegmogelijkheden, heeft u een conflict met uw (ver)huurder...… dan bekijken we samen de juridische mogelijkheden of kan ik optreden als bemiddelaar.


Juridisch advies familiezaken

Bij complexe materies zoals echtscheiding, alimentatie, verblijfsregelingen, kostenregelingen, vermogensverdeling, erfregelingen en andere thema's uit het personen- en familierecht is goed en correct juridisch advies noodzakelijk.


Naast het verlenen van juridisch advies, kan ik u als erkend bemiddelaar ondersteuning bieden bij het opstellen van volgende documenten : opstellen echtscheiding in onderlinge toestemming

opstellen van een overeenkomst bij scheiding na samenwonen

opstellen van dringende en voorlopige maatregelen

opstellen van een ouderschapsregeling (gezags-, kosten- en verblijfsregeling)

Al deze documenten kunnen worden ingediend bij de familierechtbank en worden door de rechtbank gehomologeerd


bottom of page